0949 90.96.98
0949 90 96 90
Trang chủ Dịch vụ

Hướng dẫn các bước khai thuế trước bạ xe ô tô, xe tải mới nhất

Danh mục xe
Hướng dẫn các bước khai thuế trước bạ xe ô tô, xe tải mới nhất
Hướng dẫn làm tờ khai thuế trước bạ đối với xe ô tô và ô tô tải, chi tiết từng dòng, cách khai chính xác và có 1 vài lưu ý với 1 số dòng xe đặt biệt được miễn thuế trước bạ.

Hướng dẫn làm tờ khai thuế trước bạ đối với xe ô tô và ô tô tải, chi tiết từng dòng, cách khai chính xác và có 1 vài lưu ý với 1 số dòng xe đặt biệt được miễn thuế trước bạ.

Các bước đóng thuế và hồ sơ cần chuẩn bị như sau.

  1. Chuẩn bị hồ sơ:

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng bản chính xe hoàn thiện và cả xe sắt xi (nếu có).

- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất và lắp ráp (Bản sao y bản chính).

- Tất cả các hóa đơn nối từ nơi sản xuất đến đại lý phân phối đến hóa đơn cuối xuất cho khách hàng (Photo hoặc sao y bản chính rõ ràng dễ nhìn).

- Tờ khai thuế trước bạ (Lưu ý: Doanh nghiệp là phải có dấu mộc tròn đỏ và giấy giới thiệu đại diện, còn cá nhân thì photo CMND hay CCCD là được)

- 2 bản cà số khung số máy (bấm số và đăng kiểm)

  1. Các bước đóng thuế:
  • Photo hồ sơ xe thành 4 bộ (1 bộ thuế, 1 bộ hồ sơ lưu, 1 bộ đăng kiểm, 1 bộ chính bấm số).
  • Sắp xếp hồ sơ như sau: xếp hóa đơn theo ngày gần nhất đặt phía trên cùng, tiếp theo hồ sơ  xe đặt dưới do thuế xem giá trước và thông tin xe sau. Hồ sơ ngăn nắp, rõ rành người kiểm tra thuế đỡ mất thời gian xem xét và có thiện cảm hơn.
  • Khai tờ khai thuế theo đúng trình tự và các hướng dẫn theo như trên, ký tên, đối với doanh nghiệp phải đóng dấu.
  • Nộp hồ sơ tại phòng phụ trách trước bạ ở Chi cục thuế huyện khách hàng lưu trú, chờ gọi tên nhận phiếu đóng thuế.
  • Đi đóng thuế có thể tại Kho bạc hoặc tại ngân hàng liên kết gần nhất
  • Quay lại Chi cục thuế nhận hồ sơ gốc (Kiểm tra kỹ thông tin,địa chỉ khách hàng và đặc biệt là số khung số máy của xe trước khi rời đi)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất))

[01] Kỳ tính thuế: □ Theo từng lần phát sinh

[02] Lần đầu □ [03] Bổ sung lần thứ □

 

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:

[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): TÊN CÁ NHÂN HOẶC CTY (GHI CHÍNH XÁC)

[05] Mã số thuế (nếu có): Đối với doanh nghiệp Cty, còn cá nhân Chi cục thuế sẽ tự tra cho bạn

[06] CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ định danh khác:.............................

[07] Ngày cấp:………………………………[08] Nơi cấp:.....................................................

[09] Địa chỉ:.........................................................................................................................

[10] Quận/huyện:………………………………[11] Tỉnh/thành phố:.....................................

[12] Điện thoại:………………………………[13] Fax:Không bắt buộc [14] Email: Không bắt buộc

[15] Đại lý thuế; hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật (nếu có):    

[16] Mã số thuế: ..................................................................................................................

[17] Địa chỉ: .........................................................................................................................

[18] Quận/huyện: ………………………… [19] Tỉnh/Thành phố: .........................................

[20] Điện thoại: …………………………[21] Fax: ………………………[22] Email:...............

[23] Hợp đồng đại lý thuế: số:………………………………………ngày................................

Mục từ 15 đến 23 sẽ bỏ trống

I. TÀI SẢN.

1. Loại tài sản: Ô tô hoặc ô tô tải (Ghi trên phiếu KTCLXX: Mục Loại phương tiện)

Số Giấy chứng nhận do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (Đối với hồ sơ khai điện tử):....

2. Nhãn hiệu:.. Ghi trên phiếu KTCLXX...................................................................

3. Kiểu loại xe [Số loại hoặc tên thương mại; tên thương mại và mã kiểu loại (nếu có) đối với ôtô]:

4. Nước sản xuất:.... Ghi trên phiếu KTCLXX...............................................................

5. Năm sản xuất:......Đọc quy ước số thứ 10 trên số khung (số VIN).................................................Vd: Chữ M là 2021, N là năm 2022 .........

6. Thể tích làm việc/Công suất:...... Ghi trên phiếu KTCLXX (Mục thể tích làm việc của động cơ)......

7. Trọng tải:.. Ghi trên phiếu KTCLXX (Mục Khối lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông).....

8. Số người cho phép chở (kể cả lái xe):.. Ghi trên phiếu KTCLXX (Mục số người cho phép chở).....

9. Chất lượng tài sản:.......Mới chưa qua sử dụng (xe tải) hoặc mới 100%(ô tô)....................................

10. Số máy:...................... Ghi trên phiếu KTCLXX.....................................................

11. Số khung:..................... Ghi trên phiếu KTCLXX.............................................................

12. Biển kiểm soát:..............Xe mới để trống..........................................................

13. Số đăng ký:................... Xe mới để trống.......................................................................

14. Trị giá tài sản (đồng):......Gía xuất hóa đơn xe (ghi số)...............................

(Viết bằng chữ:.................... Gía xuất hóa đơn xe (ghi chữ)................................................................ )

15. Mẫu số hóa đơn:………………………………; 16. Ký hiệu hóa đơn:............................ ;

17. Số hóa đơn:………………………………; 18. Ngày tháng năm: ………/……../.............

Mục số 15 đến 18 xem gốc phải trên cùng có mục 15 đến 17 và dưới cùng có mục 18

II. NGUỒN GỐC TÀI SẢN

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tài sản:.Hóa đơn Cty cuối xuất đến khách hàng.........

Mã số thuế (nếu có):......Mã số thuế cty ô tô cuối cùng xuất cho khách hàng (xe mới)........................

2. Địa chỉ:....................Ghi theo trên hóa đơn.........................................................

3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản:.........Bỏ trống.................

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do):.Xe được miễn thuế trước bạ gồm: Xe cứu hỏa, Xe ép chở rác, Xe bồn phun nước, Xe kéo chở xe, Xe cứu hộ, Xe cứu thương,............

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:

  1. Hóa đơn GTGT
  2. Phiếu KTCLXX

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

...., ngày…… tháng……… năm………
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY

Họ và tên:

 

Mã hồ sơ:

B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho Cơ quan Thuế):

1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng):.......................................................................

(Viết bằng chữ:.................................................................................................................... )

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): {Bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân (x) mức thu lệ phí trước bạ (%)}.

(Viết bằng chữ:.................................................................................................................... )

Nộp theo chương ………………. tiểu mục ……..

- Số tiền đã nộp (đồng):.......................................................................................................

(Viết bằng chữ:.................................................................................................................... )

- Số tiền còn phải nộp (đồng):..............................................................................................

(Viết bằng chữ:.................................................................................................................... )

3. Thông tin nộp tiền:

- Địa điểm nộp:....................................................................................................................

- Tài khoản nộp:...................................................................................................................

4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày...tháng...năm...

Quá ngày ... tháng ... năm ... người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

5. Miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có): thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại

 


CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, ngày……… tháng……… năm ....
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
…,. ngày … tháng … năm ……
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

C. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền):

1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ:...............................................................................

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):..............................................................

(Viết bằng chữ:.................................................................................................................. )

 

 

……, ngày …… tháng ……… năm…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu tại Phần A. Người nộp thuế tự khai của Tờ khai lệ phí trước bạ

Mẫu số 02 - áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất)

[01] Kỳ tính thuế: Tích vào ô theo từng lần phát sinh.

[02] Lần đầu: Tích vào ô lần đầu nếu khai lần đầu với trường hợp phát sinh mới.

[03] Bổ sung lần thứ: Điền số lần khai bổ sung.

[04] Tên người nộp thuế: Họ và tên chủ tài sản.

[05] Mã số thuế (nếu có): Ghi mã số thuế của chủ sở hữu, sử dụng tài sản đã được cấp (mã số thuế cá nhân hoặc mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức); trường hợp cá nhân chưa được cấp mã số thuế thì bỏ trống chỉ tiêu này, cơ quan thuế căn cứ các thông tin trên Tờ khai lệ phí trước bạ để cấp mã số thuế cho chủ sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định.

[06], [07], [08]: Ghi số, ngày cấp, nơi cấp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của chủ tài sản hoặc Giấy chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài hoặc giấy tờ định danh khác.

[09], [10], [11] Địa chỉ: Ghi thông tin địa chỉ theo hướng dẫn như sau:

- Chủ tài sản là người Việt Nam:

+ Địa chỉ ghi theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc địa chỉ nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân không phù hợp với địa chỉ nơi đăng ký thường trú ghi trong Sổ hộ khẩu thì khai theo Sổ hộ khẩu hoặc;

+ Địa chỉ ghi theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc Giấy tờ hợp pháp theo quy định hoặc;

+ Địa chỉ theo trường học đối với học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện.

- Chủ tài sản là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam, địa chỉ được ghi theo Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu hoặc địa chỉ theo giấy tờ khác theo quy định (còn giá trị sử dụng).

- Chủ tài sản là người nước ngoài, cụ thể:

+ Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, ghi địa chỉ theo Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng) hoặc theo Giấy tờ hợp pháp theo quy định.

+ Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam, ghi địa chỉ theo Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định hoặc Giấy tờ hợp pháp theo quy định.

- Chủ tài sản là tổ chức: Ghi theo địa chỉ của tổ chức.

[12] Điện thoại: Ghi số điện thoại nhận được tin nhắn thông báo của cơ quan thuế về Mã số hồ sơ và số tiền lệ phí trước bạ phải nộp.

[13], [14]: Điền thông tin fax (nếu có), email của người sở hữu, sử dụng tài sản nhận được Thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế (đối với hồ sơ khai điện tử).

[15] Đại lý thuế; hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật (nếu có): Ghi tên Đại lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật.

[16] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Đại lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay (mã số thuế cá nhân hoặc mã số thuế của cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức).

[17] đến [19]: Ghi thông tin địa chỉ của Đại lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay.

[20] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Đại lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay (số điện thoại nhận được tin nhắn thông báo của cơ quan thuế về Mã hồ sơ và số tiền lệ phí trước bạ phải nộp).

[21], [22]: Điền thông tin fax (nếu có), email của Đại lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay nhận được Thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế (đối với hồ sơ khai điện tử).

[23] Hợp đồng đại lý thuế: Ghi các thông tin về số hiệu và ngày ký kết hợp đồng giữa chủ sở hữu, sử dụng tài sản và Đại lý thuế khai thay.

 

Từ khóa: hướng dẫn đóng thuế trước bạ, khai thuế trước bạ, đi đòng thuế trước bạ, hướng dẫn khai thuế trước bạ, hướng dẫn khai thuế ô tô, hướng dẫn khai thuế xe tải, thuế trước bạ xe tải, đóng thuế ở đâu

 

icon

Lượt xem: 4053696

Các tin liên quan

Xe bồn chở xăng dầu, Xe bồn xăng dầu, Bồn HINO chở xăng dầu, Xe bồn Hyundai, Xe chở xăng dầu, xe xăng dầu

Xe bồn chở xăng dầu, Xe bồn xăng dầu, Bồn HINO chở xăng dầu, Xe bồn Hyundai, Xe chở xăng dầu, xe xăng dầu